publicerad 2014-11-10

Vi lanserar nya Crossnet

Reklambyrå PS Kommunikation av Stefan Carsäter

Crossnet är ett svenskt IT-företag med huvudkontor i Stockholm som hjälper sina kunder genom outsourcing av företagens IT-behov.

Vi på PS Kommunikation fick förtroendet att ta fram en ny grafisk och kommunikativ plattform som bättre speglar det företag och varumärke Crossnet är, och vill vara, idag. I vårt uppdrag ingick också produktionen av en ny modern och responsiv webb.

Kommunikativ identitet, Crossnet

"Vad människor tänker och känner när de besöker vår hemsida, läser ett produktblad, håller i ett visitkort och ser vår logotyp är av stor betydelse för oss. Vi är därför oerhört glada över vårt samarbete med PS Kommunikation, både för den höga kvalitet deras arbete håller, men inte minst för att de förstår hur viktiga dessa frågor är för oss."
Lennard Björk, VD på Crossnet

Ny kommunikativ och grafisk plattform

Vår kommunikativa idé bottnar i att lyfta fram Crossnet som det nära företaget med drivet och passionen att skapa nära relationer med kunder och samarbetspartners. Ett kommunikativt uttryckssätt som gör att Crossnets tjänster, och rationella argument, kompletteras med ett emotionellt utryck och argumentering. Något som genomsyrat alltifrån innehåll till formgivning och produktion av exempelvis visitkort, dokumentmallar och webb.

Resonsiv webb, Crossnet

Responsiv webb

Crossnets kanske viktigaste kommunikativa nav är Crossnet.se där kommunikation sker med såväl existerande som presumtiva kunder. Vårt mål med webbplatsen var därmed att skapa en plattform som fungerar och tilltalar båda Crossnets primära målgrupper. En webb som inspirerar och driver försäljning. En webb som kommunicerar emotionellt och rationellt.

Webbplatsen är självklart responsiv för att fungera bra i olika enheter, har en genomarbetad typografi samt en platt design med betoning på det avskalade för att skapa tydlighet och utstråla en modern känsla.

Vill du se mer?

Besök www.crossnet.se