Content marketing, kejsarens nya kläder?

Ett verktyg för att skapa nya, eller vårda existerande, kundrelationer.

content marketing, jönköping

Content marketing kan kanske vid en första anblick tyckas vara ytterligare ett modeord att lägga till listan på ord som dagens marknadsförare behöver slänga sig med. I verkligheten är begreppet content marketing inget nytt, samtidigt som det på många sätt ändå är det. Men låt oss börja från början. Eller i alla fall på 1800-talet. För det var då begreppet marknadsföring började att utvecklas. 

Från företaget till konsumenten

I början handlade marknadsföring till stor del om att sälja ett eventuellt överskott på en marknad. Sedan, tack vare den industriella revolutionen, har behovet av marknadsföring successivt ökat i syfte för att hjälpa företag att sälja sina produkter, och tjänster, på nya marknader och till nya kunder. Och när marknader mognat och konkurrensen allt mer ökat, har också betydelsen av marknadsföring blivit större.

Från att det varit företag som dikterat villkoren för marknadsföringen så har makten, tack vare IT-revolutionen, allt mer gått över till konsumenten. Idag skapas varumärken allt mer på konsumenters villkor och i deras medvetande, vilket ställer helt andra krav på dagens marknadsföring. Och det är här content marketing kommer in i bilden. 

Content marketing - i varumärkets tjänst

Content marketing är, som jag inledde, ett gammalt fenomen. Vem har inte tittat och blivit inspirerad av ICA:s Buffé eller andra kundtidningar? Många är de företag som genom åren varit duktiga på att skapa ett värdefullt innehåll för sina kunder. För det är det som är själva kärnan i begreppet - att skapa ett värdefullt innehåll för sina kunder. Och idag när makten många gånger ligger hos konsumenten blir det allt viktigare för företag att skapa värde - för sina kunder och för sin samtid.

Det kan tyckas vara enkelt och självklart, men många gånger är innehållet som vi som företag producerar inriktat på att antingen informera om oss själva och vår verksamhet eller på att sälja våra produkter eller tjänster. Erfarenhet visar istället att innehåll som antingen utbildar, inspirerar eller underhåller har större chans att antingen skapa eller vårda kundrelationer. Och det är det de flesta företag borde sträva efter. Ett innehåll som skapar verkligt värde för målgruppen. Först då finns större möjligheter till starkare kundrelationer.

Så vilket värde ska marknadsföringen skapa? Vilket innehåll kan du som företag arbeta med? Ett tips är att utgå från ert varumärke och det som driver er. Varför finns ni till - vilken är er passion? Kan ni svara på frågan så har ni bra start för att hitta ett inspirerande och värdeskapande innehåll. Är er passion att värna om miljön så varför inte utbilda era kunder om hur de med enkla steg kan leva ett miljövänligare liv och hur era produkter kan bidra till det med hjälp av korta inspirerande filmer. En serie facebook-postningar, en bloggdel på er webb eller en nystartad kundtidning kan vara några exempel på kanalval för att få ut ett inspirerande och utbildande innehåll.

Behöver ni hjälp på traven?

Kontakta oss så berättar vi mer.