Allmänt

Genom att gå in på www.pskommunikation.se ("webbplatsen") godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter i samband med din användning av webbplatsen.

Ansvariga för webbplatsen är PS Kommunikation, 969701-6153, ("vi", "vår", "oss", "PS Kommunikation"). För kontakt och frågor maila info@pskommunikation.se.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar ett mail till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är PS Kommunikation. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@pskommunikation.se.

Immaterialrätt

Allt material på webbplatsen, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör PS Kommunikation eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda webbplatsen, eller kopiering av dig som användare kräver PS Kommunikations skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

PS Kommunikation tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webbplatsen eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss på PS Kommunikation så berätter vi mer om hur vi som reklambyrå kan hjälpa er.