Crossnet

Crossnet är ett svenskt IT-företag med huvudkontor i Stockholm som hjälper sina kunder genom outsourcing av företagens IT-behov.

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Om vårt uppdrag

Att ta fram en ny grafisk och kommunikativ plattform, inklusive en ny responsiv och modern webb.

Resultat

Crossnet har fått en ny kommunikativ kostym som tagits emot väl av anställda, partners och kunder. Se mer på Crossnet.se

Drömmar och visioner

Våren 2014 blev vi uppbjudna och inbjudna till företagets nya eleganta kontor på Hammarby Sjöstad med majestätisk utsikt över Stockholms södra delar. Vi träffade VD Lennard Björk och marknadschef Ludvig Bergander och hade ett spännande möte om passion och vision, om nutid och framtid.

Mötet resulterade i att vi fick förtroendet att ta fram en ny grafisk och kommunikativ plattform som bättre speglade det företag och varumärke Crossnet är, och vill vara, idag. I vårt uppdrag ingick också produktionen av en ny modern och responsiv webb.

— Vad människor tänker och känner när de besöker vår webbplats, läser ett produktblad, håller i ett visitkort och ser vår logotyp är av stor betydelse för oss. Vi är därför oerhört glada över vårt samarbete med PS Kommunikation, både för den höga kvalitet deras arbete håller, men inte minst för att de förstår hur viktiga dessa frågor är för oss, Lennard Björk VD på Crossnet.

Kommunikatitiv och grafisk plattform

Utmaningen för många företag är att gå från en kommunikation som enbart fokusera på vad för produkter och tjänster som erbjuds till att också kommunicera hur man arbetar och framförallt varför varumärket finns till. I grunden handlar det om att gå från enbart rationellt kommunikation till att också kommunicera emotionellt.

Vår kommunikativa idé bottnar i att lyfta fram Crossnet som det nära företaget med drivet och passionen att skapa nära relationer med kunder och samarbetspartners. Ett kommunikativt uttryckssätt som gör att Crossnets tjänster, och rationella argument, kompletteras med ett emotionellt utryck och argumentering. Utifrån vår kommunikativa idé tog vi oss an företagets profilering och grafiska identitet.

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Webb

Crossnets kanske viktigaste kommunikativa nav är Crossnet.se där kommunikation sker med såväl existerande som presumtiva kunder. Vårt mål med nya Crossnet.se var därmed att skapa en webb som fungerar och tilltalar båda Crossnets primära målgrupper. En webb som såväl inspirerar och som driver försäljning. En webb som både kommunicerar emotionellt som rationellt.

Nya Crosset.se drivs med hjälp av WordPress och har ett genomarbetat GUI där användarupplevelsen i form av animeringar, funktioner, ajax har stått högt på agendan. Centralt har varit att säkerställa en snabbladdad och lättillgänglig webb som gillas av både besökare som av Google. Webbplatsen är självklar responsiv för att fungera bra i olika enheter, har en genomarbetad typografi, samt en platt design med betoning på det avskalade och rena för att skapa tydlighet och samtidigt utstråla en modern känsla.

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Webbplatsen är självklar responsiv för att fungera bra i olika enheter, har en genomarbetad typografi, samt en platt design med betoning på det avskalade och rena för att skapa tydlighet och samtidigt utstråla en modern känsla.

Det emotionala anslaget märks framförallt i innehållet. Tillsammans med Sweet Media och Petter Berg har vi producerat en presentationsfilm med Det nära företaget som den bärande idén. Genomgående har innehållet ett emotionellt filter där det personliga och nära lyser igenom i till exempel bildmotiv och textsättning.

PS Kommunikation, reklambyrå i Jönköping

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Välkommen förbi eller ring oss.