Svenska Pistolskytteförbundet

Webbaserat medlemssystem för Svenska Pistolskytteförbundet.

Reklambyrå i Jönköping

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är en riksorganisation med säte i Stockholm och för landets skytteföreningar. Förbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Tillsammans med Crossnet i Stockholm har vi utvecklat en skräddarsydd webbapplikation, byggd specifikt för organisationens behov och med syfte att effektivisera och förbättra kommunikationen och informationen för förbundets medlemmar runt om Sverige. Groovy & Grails, ett Javabaserat open source system, används som ramverk för programmeringen.

Vår roll på PS Kommunikation har varit koncept och design. Den responsiva designen har ett modern och platt formspråk med inslag av Google Material Design. Som inloggad i systemet kan en medlem och/eller adminstratör se och, utifrån satta roller, utföra olika uppgifter - på en mobil, surfplatta eller dator.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.